Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Maciej Smolak posiada prawo do podejmowania czynności na terenie apelacji lubelskiej w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych. W przypadku złożenia wniosku o egzekucję poza właściwością miejscową, we wniosku egzekucyjnym należy zawrzeć oświadczenie o wyborze komornika zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych.

EPU ID: 2554

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA:

24-103 – Żyrzyn:

Bałtów, Borysów, Cezaryn, Jaworów, Kośmin, Kotliny, Osiny, Parafianka, Skrudki, Strzyżowice, Wilczanka, Wola Osińska, Zagrody, Żerdź, Żyrzyn.

CZYM ZAJMUJE SIĘ KOMORNIK?

Najważniejszym zadaniem komornika jest wykonywanie nakazów sądowych. Obejmuje to egzekwowanie od dłużnika spłaty długu na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez sąd. Komornik ma za zadanie ściągnąć należną kwotę z majątku dłużnika. Jeśli dłużnik nie spłaca dobrowolnie długu, komornik może przeprowadzić egzekucję poprzez zajęcie majątku dłużnika. Komornik musi być bezstronny i przestrzegać surowych norm postępowania zawodowego. Musi też posiadać licencję zawodową, aby móc pracować, a także przechodzić ciągłe szkolenia, aby być na bieżąco ze zmianami w prawie. Jednym z najczęstszych rodzajów majątku zajmowanego przez komornika są pieniądze na kontach bankowych. W niektórych przypadkach mogą jednak zostać zajęte także inne aktywa, takie jak nieruchomości. Kolejnym krokiem w pracy komornika jest sprzedaż aktywów oraz przeznaczenie środków na spłatę zadłużenia. Istnieje wiele cech skutecznego komornika, ale jedną z najważniejszych jest zdecydowanie znajomość prawa. Profesjonalny komornik musi wiedzieć, jak działać w ramach systemu prawnego, aby pomóc ludziom w rozwiązaniu ich problemów z długami. Musi też umieć radzić sobie z trudnymi sytuacjami i ludźmi, a także zachować spokój pod presją. Doskonałe umiejętności komunikacyjne są niezbędne dla komornika, ponieważ często musi on komunikować się z różnymi osobami. Wreszcie, dobry komornik powinien być zorganizowany i wydajny w swojej pracy. Poszukujesz skutecznego komornika w Żyrzynie? Nie szukaj dalej niż Kancelaria Komornicza nr VII w Puławach. Jestem doświadczonym komornikiem sądowym, który działa przy Sądzie Rejonowym w Puławach. Co mogę dla Ciebie zrobić? Mogę odzyskać Twój dług poprzez zajęcie nieruchomości, ruchomości (w tym telewizora, rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, praw majątkowych itd. Możesz również przedstawić swoje żądanie we wniosku. Zapraszam do kontaktu z moją kancelarią.