KOMORNIK PUŁAWY
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W PUŁAWACH

MACIEJ SMOLAK
KANCELARIA KOMORNICZA NR VII W PUŁAWACH

EPU ID: 2554

Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii
lub przelewem na rachunek bankowy komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
63 1600 1462 1817 0918 8000 0001
w tytule wpłaty proszę o wpisanie
sygnatury sprawy oraz imienia i nazwiska


KORZYSTAMY Z SYSTEMÓW: