Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Maciej Smolak posiada prawo do podejmowania czynności na terenie apelacji lubelskiej w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych. W przypadku złożenia wniosku o egzekucję poza właściwością miejscową, we wniosku egzekucyjnym należy zawrzeć oświadczenie o wyborze komornika zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych.

EPU ID: 2554

 

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA:

24-140 – Nałęczów:

Antopol, Bochotnica, Bochotnica Kolonia, Bronice, Charz, Chruszczów, Chruszczów Kolonia, Cynków, Czesławice, Drzewce, Drzewce Kolonia, Ludwinów, Nałęczów, Nałęczów Kolonia, Paulinów, Piotrowice, Sadurki, Strzelce.

CZYM ZAJMUJE SIĘ KOMORNIK?

Komornik sądowy to zawodowy funkcjonariusz publiczny, który pracuje w sądzie rejonowym. Jego głównym zadaniem i obowiązkiem jest prowadzenie egzekucji sądowej, tj. egzekwowanie zaległości dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego (egzekucji). Skuteczny komornik sądowy próbuje wyegzekwować kwoty należne wierzycielowi od dłużnika. Jeśli dłużnik nie spłaci dobrowolnie długu, komornik przeprowadza egzekucję sądową poprzez zajęcie majątku dłużnika. Komornik może np. zająć pieniądze z konta bankowego dłużnika, ruchomość (telewizor, samochód), rachunek bankowy, wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło, prawa majątkowe (akcje, udziały w spółce) lub sprzedać jego nieruchomość. Musi przy tym przestrzegać formalności i zasad postępowania określonych w przepisach prawa. Pracę komornika reguluje ustawa o komornikach sądowych. Komornik po sprzedaży aktywów, uzyskane w ten sposób pieniądze przeznacza na spłatę długu. Profesjonalny komornik zna przepisy prawa, rozumie je i wie, co robić, by wykorzystując je pomagać ludziom. Powinien być również dobrze zorganizowany i efektywny. Oprócz tego powinien wykonywać obowiązki na terenie swojego rewiru (obszaru przynależącego do konkretnego sądu rejonowego, przy którym działa). W niektórych sytuacjach komornik może być wybrany z innego rewiru. Poszukujesz skutecznego komornika w Nałęczowie? Zapraszam Cię do mojej Kancelarii Komorniczej nr VII w Puławach. Jestem w stanie odzyskać Twój dług poprzez zajęcie nieruchomości, ruchomości, rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, praw majątkowych. Dokładam wszelkich starań, by egzekwowanie należności odbywało się w sposób jak najmniej uciążliwy dla dłużnika. Zapraszam Cię do kontaktu. Masz pytania? Zadzwoń!