Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Maciej Smolak posiada prawo do podejmowania czynności na terenie apelacji lubelskiej w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych. W przypadku złożenia wniosku o egzekucję poza właściwością miejscową, we wniosku egzekucyjnym należy zawrzeć oświadczenie o wyborze komornika zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych.

EPU ID: 2554

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA:

24-173 – Markuszów:

Bobowiska, Góry, Kolonia Góry, Kaleń, Łany, Markuszów, Olempin, Olszowiec, Wólka Kątna, Zabłocie.

CZYM ZAJMUJE SIĘ KOMORNIK?

Komornik sądowy to profesjonalny funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym. Jego głównym zadaniem i obowiązkiem jest przeprowadzanie egzekucji sądowej, czyli egzekwowanie zaległości od dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego (egzekucyjnego). Profesjonalny komornik podejmuje próby ściągnięcia z majątku dłużnika kwot, które należne są wierzycielowi. Realizuje orzeczenia sądu, czyli ściąga określoną kwotę pieniędzy. Jeśli dłużnik nie spłaci dobrowolnie długu, komornik przeprowadza egzekucję poprzez zajęcie majątku dłużnika. Najczęstszym rodzajem zajętego majątku są pieniądze na rachunkach bankowych, ale można również zająć inne składniki majątku, np. nieruchomości. Następnie komornik sprzedaje te aktywa, a uzyskane w ten sposób środki przeznacza na spłatę długu. Skuteczny komornik to osoba, która rozumie prawo i wie, jak działać w jego ramach, aby pomagać ludziom. Musi też umieć radzić sobie z trudnymi sytuacjami i ludźmi, a także zachowywać spokój pod presją. Profesjonalny komornik musi posiadać doskonałe umiejętności komunikacyjne, zarówno w mowie, jak i w piśmie, ponieważ często musi porozumiewać się z różnymi osobami. Wreszcie, powinien być zorganizowany i wydajny w swojej pracy. Komornik może wykonywać swoje obowiązki na terenie swojego rewiru, czyli obszaru sądu rejonowego, przy którym działa. Można wybrać komornika z innego rewiru w określonych przypadkach. Szukasz skutecznego komornika w Markuszowie, który odzyska Twój dług? Sprawdź koniecznie Kancelarię Komorniczą nr VII w Puławach. Działam przy Sądzie Rejonowym w Puławach. Mogę odzyskać Twój dług przez zajęcie nieruchomości, ruchomości, np. telewizora, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, praw majątkowych np. udziału w spółce Twojego dłużnika. Wykonuję to w sposób najmniej uciążliwy dla osoby zadłużonej. Zależy Ci na zajęciu nieruchomości? Przedstaw swoje żądanie we wniosku. Zapraszam do kontaktu!