Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Maciej Smolak posiada prawo do podejmowania czynności na terenie apelacji lubelskiej w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych. W przypadku złożenia wniosku o egzekucję poza właściwością miejscową, we wniosku egzekucyjnym należy zawrzeć oświadczenie o wyborze komornika zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych.

EPU ID: 2554

 

Komornik Garbów

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA:

21-080 – Garbów:

Bogucin, Borków, Garbów I, Garbów II, Gutanów, Gutanów Kolonia, Janów, Karolin, Lasek Bogucki, Leśce, Marianka, Piotrowice Wielkie, Piotrowice Kolonia, Przybysławice, Wola Przybysławska, Zagrody, Zagrody Kolonia.

CZYM ZAJMUJE SIĘ KOMORNIK?

Komornik sądowy to zawodowy funkcjonariusz publiczny, który zajmuje się przeprowadzaniem egzekucji sądowej, czyli egzekwowaniem zaległości dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego. Komornik jest odpowiedzialny za cały proces egzekucji sądowej, od momentu otrzymania z sądu tytułu wykonawczego do momentu spłaty długu lub podjęcia innych działań (np. zajęcia majątku). Obejmuje to na przykład kontaktowanie się z dłużnikiem w celu negocjowania spłaty, wydawanie ostrzeżeń i nakazów, a w razie potrzeby przeprowadzanie eksmisji. W swojej pracy komornicy są bezstronni i niezależni. Oznacza to, że nie mogą brać stronnictwa w sprawie i muszą działać zgodnie z prawem i decyzjami sądu. Jeśli sąd nakazał dłużnikowi zapłacić komuś pieniądze, ale nie robi on tego dobrowolnie, osoba, której jest winien pieniądze, może zwrócić się do sądu o wyznaczenie komornika. Pierwszym krokiem w procesie jest próba polubownego rozwiązania sporu z dłużnikiem. Jeśli to się nie uda, komornik sądowy przystępuje do wykonania nakazu poprzez zajęcie majątku należącego do dłużnika. Może to być nieruchomość, rzeczy osobiste, a w razie potrzeby nawet pensja lub rachunek bankowy. Celem jest zawsze spłacenie długu wraz z odsetkami i opłatami, które zostały naliczone. Poszukujesz skutecznego komornika w Garbowie? Twój dłużnik obiecuje spłatę długu bez rezultatów? A może notorycznie Cię unika? Zapraszam Cię do mojej Kancelarii Komorniczej nr VII w Puławach. Mogę skutecznie odzyskać Twój dług. Zapraszam do kontaktu ze mną. Na wszystkie pytania chętnie odpowiem.