Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Maciej Smolak posiada prawo do podejmowania czynności na terenie apelacji lubelskiej w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych. W przypadku złożenia wniosku o egzekucję poza właściwością miejscową, we wniosku egzekucyjnym należy zawrzeć oświadczenie o wyborze komornika zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych.

EPU ID: 2554

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA:

24-105 – Baranów:

Baranów, Czołna, Dębczyna, Gródek, Huta, Karczunek, Klin, Kozioł, Łukawica, Łukawka, Łysa Góra, Motoga, Niwa, Nowomichowska, Pogonów, Składów, Sniadówka, Wola Czołnowska, Zagoźdz, Zagrody.

CZYM ZAJMUJE SIĘ SKUTECZNY KOMORNIK?

Komornik sądowy to ważna postać w systemie sądowniczym, odpowiedzialna za wykonywanie nakazów sądowych i ściąganie należności. Jeśli dłużnik nie spłaca dobrowolnie swojego zadłużenia, komornik może podjąć działania zmierzające do zajęcia jego majątku w celu zaspokojenia długu. Praca ta może być trudna i stresująca, ale jest niezwykle ważna, gdyż pomaga utrzymać sprawne funkcjonowanie systemu sądowego. Najczęstszym rodzajem aktywów zajmowanych przez komorników są pieniądze na kontach bankowych. Jednak inne aktywa, takie jak nieruchomości, również mogą zostać zajęte. Aby dokonać zajęcia majątku, musi być uzyskany nakaz sądowy. Po uzyskaniu nakazu sądowego komornik sprzedaje składnik majątku, a uzyskane w ten sposób środki przeznacza na spłatę długu. Żeby być efektownym komornikiem sądowym, trzeba znać prawo i wiedzieć, jak w nim działać. Należy także umieć radzić sobie z trudnymi sytuacjami i ludźmi oraz zachować spokój pod presją. Ponadto komornik powinien być zorganizowany i wydajny w pracy. Komornik musi wykonywać swoje obowiązki w obszarze swojej właściwości, czyli na obszarze sądu rejonowego, przy którym działa. Jeśli szukasz skutecznego komornika w Baranowie, koniecznie zajrzyj do Kancelarii Komorniczej nr VII w Puławach. Działam przy Sądzie Rejonowym w Puławach i mogę Ci pomóc w odzyskaniu długu poprzez zajęcie nieruchomości, ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, praw majątkowych. Robię to w sposób jak najmniej uciążliwy dla dłużnika, dlatego jeśli zależy Ci na zajęciu nieruchomości, przedstaw swój wniosek we wniosku. Zapraszam do kontaktu!